Real Estate
Investment
'n' Opportunities

Zarządzanie majątkiem

Oferta REINO Partners adresowana jest do inwestorów prywatnych posiadających nadwyżki finansowe, które mogą zostać przeznaczone do inwestowania na rynku nieruchomości.

Wybór przedmiotu inwestycji dokonywany jest wspólnie w oparciu o oczekiwania inwestora, związane w szczególności z zakładaną stopą zwrotu, okresem inwestycji oraz akceptowanym poziomem ryzyka.

Oferta REINO Partners dla inwestorów prywatnych to:

  • pozyskiwanie oraz uczestniczenie w finansowaniu przedsięwzięć deweloperskich lub transakcji nabycia nieruchomości komercyjnej w celach inwestycyjnych,
  • starannie wyselekcjonowane propozycje inwestycyjne, pochodzące z portfeli aktywów sprawdzonych deweloperów i inwestorów rynku nieruchomości o uznanej renomie,
  • inwestycja w pojedynczą nieruchomość lub kilka projektów,
  • jednorazowa inwestycja lub wspólnie przygotowana i realizowana długoterminowa strategia inwestycyjna,
  • inwestycja bezpośrednia lub za pośrednictwem zarządzanego przez REINO Partners wehikułu inwestycyjnego (w formie spółki funduszu zamkniętego lub spółki komandytowo – akcyjnej).

REINO Partners zaprasza do współpracy wszystkie instytucje świadczące usługi na rzecz inwestorów prywatnych, takie jak domy maklerskie, spółki zarządzania aktywami, butiki inwestycyjne oraz instytucje świadczące usługi z zakresu private banking, których klienci zainteresowani są inwestowaniem wolnej gotówki na rynku nieruchomości.

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się