Fundusz zarządzany przez REINO i RF CorVal przejmuje aktywa Bumy

Luksemburski fundusz REINO RF CEE Real Estate Fund, utworzony w ramach strategicznej współpracy przez Grupę REINO Capital i australijski RF CorVal, podpisał przedwstępne umowy związane z nabyciem całego pakietu nieruchomości krakowskiej Grupy Buma. W jego skład wchodzą budynki biurowe oraz biurowe i mieszkaniowe projekty deweloperskie.

Docelowo nabywane aktywa trafią do wydzielonych subfunduszy o różnych strategiach inwestycyjnych, do których partnerzy zaproszą inwestorów. Planowana łączna wartość aktywów
w wspólnie zarządzanych portfelach ma wynieść nie mniej niż 750 mln EUR

Platforma inwestycyjna zapewni biznes także dla spółek operacyjnych Grupy BUMA zajmujących się generalnym wykonawstwem, zarządzaniem projektami deweloperskimi oraz usługami nieruchomościowymi. Zostaną one nabyte w drugiej fazie transakcji przez REINO Capital
i RF CorVal.

Łączna wartość brutto aktywów Grupy Buma przekracza 1,3 mld zł.

Na portfel przejmowanych aktywów składa się 10 nieruchomości biurowych o łącznej powierzchni najmu (GLA) ponad 110 tys. m kw., przynoszących stały dochód lub na zaawansowanym etapie budowy
i komercjalizacji, a także bank ziemi, umożliwiający realizację projektów biurowych o łącznej powierzchni najmu (GLA) ponad 80 tys. m kw. oraz projektów mieszkaniowych o powierzchni (PUM) ponad 100 tys. m.kw.

Aktywa zostaną podzielone między subfundusz z różnymi strategiami: Core+ Office Compartment
(ze strategią dywidendową), Office Development Compartment (ze strategią deweloperską)
oraz Residential Compartment (ze strategią mieszkaniową), zarządzane przez spółkę inwestycyjną powołaną przez RF CorVal oraz REINO Capital.

Transakcja sfinansowana będzie ze środków partnerów i wybranych inwestorów międzynarodowych pozyskanych wspólnie do funduszu.

Rozdzielenie biznesu operacyjnego, obsługującego projekty inwestycyjne, od własności aktywów
to kluczowe założenie naszej strategii. Taki model umożliwia osiąganie dużej skali bez konieczności angażowania olbrzymiego kapitału przy zachowaniu pełnej kontroli nad aktywami. Przejęcie Bumy
to przełomowe wydarzenie dla Grupy REINO Capital, zarówno z uwagi na uzupełnienie kompetencji holdingu, jak i wielkość biznesu. Jest to również jedna z najciekawszych transakcji fuzji i przejęć
z udziałem podmiotu giełdowego w ciągu ostatnich lat, która – tak jak Grupa REINO – unikatowo łączy nieruchomości z rynkami finansowymi –
tłumaczy Radosław Świątkowski, współzałożyciel i prezes Grupy REINO Capital.

Transakcja jest istotnym wydarzeniem dla wszystkich jej uczestników. Rodzinny biznes Grupy Buma otrzyma silny impuls do dalszego rozwoju. Natomiast dla Grupy RF CorVal będzie to istotny krok
w ramach europejskiej ekspansji, której centrum jest RF CorVal Europe z siedzibą w Londynie.

Polska jest coraz częściej postrzegana jako silny i stabilny europejski rynek nieruchomości, z ciągle rosnącym napływem kapitału międzynarodowego. Oferuje stosunkowo wysokie stopy zwrotu
dla inwestorów, międzynarodowi najemcy zaś doceniają młodą i dobrze wykształconą populację
oraz sprzyjające warunki rynkowe. Przejęcie Bumy to dla nas idealna transakcja. Nasza działalność obejmuje inwestycje w nieruchomości, dewelopment i budownictwo. Cieszymy się więc, że możemy połączyć te wszystkie umiejętności w tak ekscytującym i dynamicznym regionie. Strategiczne partnerstwo z Grupą REINO zapewnia nam silnego i cenionego lokalnego partnera, z którym możemy dalej rozwijać biznes –
mówi Stuart Webster, dyrektor zarządzający, Head of Europe RF CorVal.

Zgodnie z postanowieniami umów przedwstępnych do finalizacji pierwszej części transakcji dojdzie
w ciągu 3 miesięcy, jednakże nie później niż do 30 czerwca 2020 roku. W okresie poprzedzającym, kupujący uzyskali zgodę UOKiK. Zawarcie umów przyrzeczonych wymaga zakończenia rozpoczętych już standardowych procedur związanych z przejęciem finansowania bankowego.

W drugiej fazie zakupione zastaną spółki operacyjne Grupy Buma. Zgodnie z ustaleniami,
po zrealizowaniu transakcji REINO Capital i RF CorVal będą posiadać po 50 proc. udziałów w spółkach,
do których należą obecnie: generalny wykonawca, deweloper, a także property manager i facility manager.

Aktualności

16 marca 2022

REINO na drodze do najwyższych standardów ESG

REINO – jeden z pionierów ESG w zarządzaniu aktywami nieruchomościowymi wykonuje kolejny krok, aby usprawnić wszystkie procesy w zakresie odpowiedzialności środowiskowej, społecznej i korporacyjnej. Spółka utworzyła właśnie nowe stanowisko Chief Impact Officer oraz Komitet ESG z…

Logo

REINO Partners należy do Grupy REINO Capital – polskiego holdingu inwestycyjno-nieruchomościowego notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka działa od 2010 roku.

Znajdź nas na