Obszary działalności

REINO Partners jest liderem na rynku nieruchomościowych produktów inwestycyjnych o charakterze dywidendowym (typu REIT) oraz partnerem pierwszego wyboru dla dużych instytucjonalnych inwestorów zagranicznych.

REINO Partners to 10 lat dokonań zespołu kierowanego przez osoby z ponad 20-letnim doświadczeniem, uczestniczących w transakcjach o łącznej wartości
ok. 5 mld EUR.

Usługi REINO Partners to głównie:

Zarządzanie wehikułami (funduszami i spółkami) inwestycyjnymi na rynku nieruchomości

 • opracowanie strategii inwestycyjnej,
 • identyfikację celów inwestycyjnych oraz ich transparentne przedstawienie potencjalnym inwestorom,
 • tworzenie i zarządzanie wehikułami inwestycyjnymi,
 • wdrożenie i nadzór nad procesem inwestycyjnym,
 • cykliczne raportowanie do inwestorów.

Asset management

 • zwiększanie wartości aktywów poprzez aktywne zarządzanie, w tym:
 • przygotowanie biznes planów prowadzących do zwiększania wartości poszczególnych aktywów,
 • doradztwo w procesie nabywania/realizacji inwestycji,
 • doradztwo przy tworzeniu budżetów operacyjnych i nakładów kapitałowych,
 • systematyczne monitorowanie bieżącego działania operacyjnego (wliczając kontrolę nad zarządcą nieruchomości) i raportowanie,
 • zarządzanie sytuacjami kryzysowymi,
 • regularne przeglądy rynku mające prowadzić do wskazania optymalnego momentu wyjścia z inwestycji i osiągnięcia najwyższej ceny.

Transakcje na rynku nieruchomościowym

 • wyszukiwanie i prowadzenie transakcji inwestycyjnych na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej,
 • Regularny monitoring pojawiających się ofert inwestycyjnych zarówno w transakcjach typu „off market”, jak i otwartych przetargach,
 • bezpośrednie kontakty z deweloperami i właścicielami nieruchomości,
 • due diligence,
 • udział w negocjacjach,
 • zamknięcie transakcji i techniczne przekazanie nieruchomości.

Zarządzanie majątkiem

 • starannie wyselekcjonowane propozycje inwestycyjne dla inwestorów dysponujących nadwyżkami finansowymi, pochodzące z portfeli aktywów sprawdzonych deweloperów i inwestorów rynku nieruchomości o uznanej renomie,
 • inwestycja w pojedynczą nieruchomość lub kilka projektów,
 • jednorazowa inwestycja lub wspólnie przygotowana i realizowana długoterminowa strategia inwestycyjna,
 • inwestycja bezpośrednia lub za pośrednictwem zarządzanego przez REINO Partners wehikułu inwestycyjnego (w formie spółki funduszu zamkniętego lub spółki komandytowo – akcyjnej).

Aktualności

16 marca 2022

REINO na drodze do najwyższych standardów ESG

REINO – jeden z pionierów ESG w zarządzaniu aktywami nieruchomościowymi wykonuje kolejny krok, aby usprawnić wszystkie procesy w zakresie odpowiedzialności środowiskowej, społecznej i korporacyjnej. Spółka utworzyła właśnie nowe stanowisko Chief Impact Officer oraz Komitet ESG z…

Logo

REINO Partners należy do Grupy REINO Capital – polskiego holdingu inwestycyjno-nieruchomościowego notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka działa od 2010 roku.

Znajdź nas na