REINO Capital strategicznym partnerem australijskiego giganta

REINO Capital – giełdowy holding specjalizujący się w inwestycjach na rynku nieruchomości komercyjnych – podpisał porozumienie (Memorandum of Understanding) dotyczące strategicznej współpracy z jedną z największych australijskich firm inwestycyjnych – RF CorVal. Docelowo oba podmioty chcą stworzyć wspólną platformę zarządzającą aktywami o wartości powyżej 750 mln EUR w Europie Środkowo-Wschodniej.

RF CorVal to wywodzący się z Australii inwestor i podmiot zarządzający funduszami nieruchomości, za pośrednictwem którego inwestują największe australijskie instytucje, podmioty typu family office oraz prywatni inwestorzy (High Net Worth Individuals). Powstała w 2009 roku firma inwestycyjna zarządza obecnie aktywami o wartości ok. 2 mld USD, co czyni ją jednym z największych graczy na australijskim rynku finansowym i nieruchomościowym. Fundamentem jej biznesu były środki pozyskane przez rodzinę Robertsów ze sprzedaży pakietu kontrolnego notowanej na giełdzie spółki budowlanej Multiplex Group za 1,1 mld USD. Firma ta pod kierownictwem Andrew Robertsa zrealizowała kontrakty budowlane o łącznej wartości ok. 80 mld USD, z czego około jednej czwartej w sektorze biurowym. Kontynuatorem tych tradycji jest Roberts Costruction. Obecnie RF CorVal realizuje plan globalnego rozwoju z ambicjami zbudowania silnej pozycji na rynku europejskim.

W podpisanym porozumieniu obie strony uzgodniły warunki i zakres przyszłej współpracy. Obejmuje ona wspólne inwestycje w aktywa nieruchomościowe i portfele inwestycyjne, zarządzanie wybranymi subfunduszami REINO Fund IV SCA SICAV-RAIF, poprzez wspólną spółkę zarządzającą (Investment Advisor), przedsięwzięcia deweloperskie oraz pozyskiwanie zarówno polskich, jak i międzynarodowych inwestorów do tych subfunduszy. Współpraca ma również obejmować wspólne inwestycje w spółki prowadzące działalność usługową na rynku nieruchomości w zakresie uzupełniającym kompetencje REINO Partners, czyli głównej obecnie spółki holdingu REINO Capital. Należą do nich podmioty zajmujące się działalnością deweloperską, generalnym wykonawstwem, usługami facility managment czy property managment. W ramach współpracy mogą powstać jednocześnie różnego rodzaju wehikuły dedykowane poszczególnym segmentom rynku nieruchomości zarówno komercyjnym, jak i mieszkaniowym. Partnerzy będą mieli równy udział w zyskach i głosach we wszystkich nowo tworzonych lub przejmowanych podmiotach.

– Podpisane porozumienie jest efektem wdrażania strategii REINO Capital, którą przyjęliśmy w listopadzie ubiegłego roku. Współpraca z RF CorVal umożliwi nam realizację dwóch kluczowych założeń tej strategii. Z jednej strony, pozwoli na znaczący wzrost wartości aktywów pod zarządzaniem, z drugiej zaś na poszerzenie kompetencji o usługi synergiczne do naszego obecnego biznesu. To kluczowe z punktu widzenia wzrostu wartości holdingu dla akcjonariuszy. – komentuje Radosław Świątkowski, współzałożyciel i prezes Grupy REINO Capital.

– CorVal do tej pory inwestował głównie w Australii, stając się tam wiodącym podmiotem na swoim rodzimym rynku. Teraz chcą realizować strategię ekspansji w Europie, zaczynając od najbardziej dynamicznie rozwijającego się jej regionu. Aby to osiągnąć potrzebowali profesjonalnego, wiarygodnego i kompetentnego lokalnego partnera, który potrafi się sprawnie poruszać w lokalnej rzeczywistości –dodaje Radosław Świątkowski.

Aktualności

16 marca 2022

REINO na drodze do najwyższych standardów ESG

REINO – jeden z pionierów ESG w zarządzaniu aktywami nieruchomościowymi wykonuje kolejny krok, aby usprawnić wszystkie procesy w zakresie odpowiedzialności środowiskowej, społecznej i korporacyjnej. Spółka utworzyła właśnie nowe stanowisko Chief Impact Officer oraz Komitet ESG z…

Logo

REINO Partners należy do Grupy REINO Capital – polskiego holdingu inwestycyjno-nieruchomościowego notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka działa od 2010 roku.

Znajdź nas na