REINO na drodze do najwyższych standardów ESG

REINO – jeden z pionierów ESG w zarządzaniu aktywami nieruchomościowymi wykonuje kolejny krok, aby usprawnić wszystkie procesy w zakresie odpowiedzialności środowiskowej, społecznej i korporacyjnej. Spółka utworzyła właśnie nowe stanowisko Chief Impact Officer oraz Komitet ESG z udziałem kluczowych menedżerów Grupy

REINO Partners wiodący podmiot giełdowego holdingu REINO Capital (RNC)  od ponad 10 lat – czyli od początku swego istnienia – przykłada szczególną wagę do wdrażania w praktyce idei sustainability w zarządzaniu nieruchomościami. REINO odpowiada obecnie za portfel aktywów o wartości ponad EUR 600 mln. Większość z nich istotnie wyróżnia się, jeśli chodzi o ich wysoką jakość w spektrum ESG. Krakowski budynek Kapelanka 42B  (w portfelu od 2014 roku) posiada certyfikat LEED EBOM Platinum o najwyższym scoringu w Polsce, poznański Malta House (w portfelu od 2015 roku) to z kolei pierwszy i jedyny budynek biurowy w Polsce z podwójnym certyfikatem LEED Platinum. Otrzymał też certyfikat „Obiekt bez barier”, uzyskał nagrodę  PLGBC Green Building Award 2019 oraz tytuł Lider Dostępności 2020 Fundacji Integracja. Od wielu lat nieruchomości REINO korzystają z energii elektrycznej pochodzącej w 100 proc. ze źródeł odnawialnych

Kiedy tworzyliśmy REINO Partners, świadomość odpowiedzialności społecznej i środowiskowej w biznesie nie była tak wysoka jak teraz. Nam od początku przyświecał cel, by aktywa, którymi zarządzamy, miały najwyższy standard ESG. W pewnym sensie byliśmy więc pionierami ESG na polskim rynku – mówi Dorota Latkowska-Diniejko, Chief Investment Officer w REINO Partners.

Do tej pory poświęcałam się głównie podnoszeniu świadomości i edukowaniu rynku w kwestiach odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Teraz mam okazję użyć swojej wiedzy do praktycznej pracy przy sformułowaniu polityk ESG w Grupie REINO. To  bardzo ciekawe wyzwanie, ponieważ wszystkim tu zależy, aby stworzyć standardy, które będą mogły być wzorem jakości dla całego rynku – mówi Beata Binek, Przewodnicząca Rady Nadzorczej REINO Capital, była Prezes Zarządu Fundacji Polskiego Instytutu Dyrektorów.

Zarząd giełdowego holdingu aktywnie stosuje zasady ładu korporacyjnego i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz dąży do pełnej integracji wysiłków we wszystkich sferach ESG: odpowiedzialności środowiskowej, społecznej i korporacyjnej. W tym celu Grupa prowadzi zakrojony na szeroką skalę projekt z firmą doradczą Deloitte, połączony z wewnętrznym przeglądem struktur, celów i procesów w zakresie ESG.  W efekcie REINO Capital SA utworzyła nowe stanowisko Chief Impact Officer oraz Komitet ESG z udziałem kluczowych menadżerów Grupy. Celem holdingu jest wypracowanie najwyższego standardu, który z nawiązką spełniał będzie oczekiwania nawet tak wymagających partnerów jak Partners Group czy Grosvenor.

Aktualności

16 marca 2022

REINO na drodze do najwyższych standardów ESG

REINO – jeden z pionierów ESG w zarządzaniu aktywami nieruchomościowymi wykonuje kolejny krok, aby usprawnić wszystkie procesy w zakresie odpowiedzialności środowiskowej, społecznej i korporacyjnej. Spółka utworzyła właśnie nowe stanowisko Chief Impact Officer oraz Komitet ESG z…

Logo

REINO Partners należy do Grupy REINO Capital – polskiego holdingu inwestycyjno-nieruchomościowego notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka działa od 2010 roku.

Znajdź nas na